دستگاه تراش توپ در دو مدل

دستگاه تراش توپ در دو مدل

1399/8/14 162 0

دستگاه تراش توپ در دو مدل

✔️ مدل BLL-RND (گردزن) ✔️ مدل Bll-FLT (تخت زن)