دستگاه کانوکس مدل CVF-GNR

دستگاه کانوکس مدل CVF-GNR

1399/8/14 135 0

دستگاه کانوکس مدل CVF-GNR

✔️ مناسب برای النگو مفتول و دامله ✔️ قابلیت تغییر ابزار در 45 درجه ✔️ دارای برنامه جامع از قبیل خط زنی با قابلیت تعیین تعداد خطوط روی النگو ✔️ خط زنی چند مرحله ای