دستگاه تراش در 3 مدل

دستگاه تراش در 3 مدل

1399/8/14 154 0

دستگاه تراش در 3 مدل

LTH-BNG (جهت تولید النگو) LTH-RNG (جهت تولید حلقه) LTH-BLL (جهت تولید توپ) ✔️ طراحی بهینه جهت سهولت عملکرد در باردهی و حذف ارتعاشات دستگاه ✔️ استفاده از عمر بهینه ی ابزار ✔️ سرعت و کیفیت بالای تراش ✔️ دارای مرکزیت دقیق جهت اجرای طرح های خاص ✔️ الکترو موتور 3000 دور ایتالیایی