گالري تصاوير /

در اينجا تصاوير ما را مشاهده نماييد

قالب های دامله رینگی

قالب های دامله رینگی

قالب های دامله رینگی برای دستگاه...

جغجغه ی کامپیوتری در 3 مدل

جغجغه ی کامپیوتری در 3 مدل

✔️ RCU-BNG (جغجغه النگو) ✔️ RCU-RNG...

میل سوپاپ و سر سوپاپ برای دستگاه تراش، کانوکس، پیکور و CNC همراه با دستگیره

میل سوپاپ و سر سوپاپ برای دستگاه...

قالب های فیبر نخی مخصوص CNC برای زمینه

قالب های فیبر نخی مخصوص CNC برای...

قالب های تورنا مسائلی (جنس خارجی مخصوص)

قالب های تورنا مسائلی (جنس خارجی...

قالب تراش تورنا (راج یا آمل)

قالب تراش تورنا (راج یا آمل)

قالب های کانوکس هندی

قالب های کانوکس هندی

قالب های کانوکس CVF-GNR

قالب های کانوکس CVF-GNR

قالب های تفلونی جهت استفاده در دستگاه های تراش LTH ،پیکور PPH و CNC

قالب های تفلونی جهت استفاده در...

قالب ها در سایزهای مختلف (بچه گانه،...

دستگاه تراش دامله CNC سه محور مدل CNC-3AX

دستگاه تراش دامله CNC سه محور مدل...

✔️ قابلیت نقطه زنی بر سطح النگو...

گرد زن جهت نصب روی دستگاه های تراش LTH-GNR

گرد زن جهت نصب روی دستگاه های تراش...

امکان اجرای نقطه و هلال (ماه) بر...

خط زن با پروانه کوچک و بزرگ برای نصب روی دستگاه های تراش LTH-GNR

خط زن با پروانه کوچک و بزرگ برای...